เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯมรณภาพ

  • วันที่ 07 เม.ย. 2556 เวลา 20:48 น.

เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯมรณภาพ

เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ มรณภาพ ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ มรณภาพแล้ว ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลศิริราช ศิริรวมอายุ 66 ปี 46 พรรษา หลังเข้ารับการรักษาอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลชลประทาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จากนั้นย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลศิริราช กระทั่งมรณภาพ

ซึ่งมีกำหนดเคลื่อนสังขาร สู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ในวันที่ 8เม.ย.  และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในเวลา 17.00 น.

สำหรับประวัติพระธรรมวิมลโมลี มีนามเดิมว่า รุ่น นามสกุล รักษ์วงศ์ เกิดวันที่ 24 มกราคม 2490 ที่บ้านลำภายตีน ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2510 ณ วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย และเมื่อปี 2512 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดตรัง ปี 2523 สอบได้ ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ ปี 2549 สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กทม.

ส่วนตำแหน่งทางการปกครอง ปี 2516 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดกุฏยาราม จ.ตรัง ปี 2527 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ และได้ขอลาออก เมื่อปี 2532 เพื่อไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 17 ปี 2551 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์

ในปี 2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระเมธี วราภรณ์" ปี 2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชวิสุทธิโมลี" ปี 2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพปริยัติเมธี" ปี 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมวิมลโมลี"

ภาพประกอบข่าว

 

ข่าวอื่นๆ