นางสงกรานต์ปีนี้ชื่อ"มโหธรเทวี"

วันที่ 02 เม.ย. 2556 เวลา 17:14 น.
นางสงกรานต์ปีนี้ชื่อ"มโหธรเทวี"
วธ.เตรียมจัดงานสืบสานปีใหม่ไทย นางสงกรานต์ปี56ชื่อ"มโหธรเทวี" 16เม.ย.วันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในแถลงข่าวงาน”สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย ม่วนสงกรานต์ล้านนา” ว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่  13 – 15  เมษายน นี้ วธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ส่วน  ได้แก่ งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อขอพรตามธรรรมเนียม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายนที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยจะมีการเชิญศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ ยังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสงกรานต์บริเวณสยามสแควร์  ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมของเด็กและวัยรุ่นไทย โดยจะมีการจัดขบวนแห่มหาสงกรานต์ที่จะรวมเอกลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของทุกภูมิภาค โดยมีกิจกรรมเป็น 4 โซนได้แก่ โซน 1 เป็การจัดเวทีสงกรานต์มหาสนุก มีมหรสพทางวัฒนธรรม และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โซนที่2 สงกรานต์รวมไทย บริเวณสยามสแควร์ ซอย 2  มีการจัดนิทรรศการสงกรานต์ 4 ภาค สาธิตชุดรดน้ำขอพร 4 ภาค เวทีตลกตกน้ำ โซนที่ 3 บริเวณ สยามสแควร์ ซอย 3 จัดบรรยากาศสงกรานต์ล้านนา ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากทุกภาค และโซนที่ 4 ลำวงร่วมสมัย มีการจัดดนตรีรำวงพื้นบ้าน จากศิลปินชั้นนำ การประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าไทย และมีการแสดงจากศิลปินชื่อดัง

ส่วนแห่งสุดท้ายจัดขึ้นที่ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ล้านนา สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” โดยมีน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานวันที่ 13 เมษายน โดยจะเป็นการฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาที่มาแต่อดีต โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมของล้านนา  รวมทั้งจะมีการบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวของประเพณีสงกรานต์ของทุกภูมิภาคในสมุดบันทึกประวัติศาสตร์ประเพณีสงกรานต์ไทยขนาดยักษ์ อย่างไรก็ตาม  อยากฝากไปยังทุกคนที่จะเล่นน้ำสงกรานต์อยากให้เป็นสงกรานต์สีขาว มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้เล่นแป้งทุกประเภท โดยขอความร่วมมือ ให้เล่นน้ำอย่างสุภาพ แต่งกายอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัย

สำหรับประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 มีใจความว่า ปีมะเส็ง (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ) เบญจศก จุลศักราช 1375 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 เวลา 02 นาฬิกา 02 นาที 02 วินาที นางสงกรานต์  ทรงนามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้ว นิลรัตน์ภักษาหาร เนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 05 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1375 ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นธงชัย , วันอาทิตย์ เป็นอธิบดี,  วันพุธ เป็นอุบาทว์ , วันอังคาร เป็นโลกาวินาศ  ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 1  ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ให้เศษ 0 ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล  เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก