สธ.เฝ้าระวังหวัดนกจากสัตว์สู่คน

วันที่ 01 เม.ย. 2556 เวลา 16:56 น.
สธ.เฝ้าระวังหวัดนกจากสัตว์สู่คน
สธ.สั่งเฝ้าระวังไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช  7 เอ็น 9 หลังพบติดจากสัตว์สู่คนในประเทศจีน แนะหลีกเลี่ยงคลุกคลี-สัมผัสสัตว์ปีก

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกชนิด เอช 7 เอ็น 9 3 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ที่ประเทศจีนนั้น เป็นการพบการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดนกชนิดเอช 7 เอ็น 9 (H7N9) ครั้งแรกที่ติดมาจากสัตว์สู่คน ซึ่งขณะนี้ ทางการจีนได้ดำเนินการเฝ้าระวังผู้สัมผัสกับผู้ป่วยใน 2 เมืองนี้ จำนวน 88 ราย และอยู่ระหว่างหาสาเหตุการติดเชื้อ ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานพบเชื้อนี้มาก่อน เคยพบเฉพาะสายพันธุ์เอช 5 เอ็น1 (H5N1) ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงที่สุด ในช่วงปี 2547 -2549 หลังจากนั้นได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายงานติดต่อกันจนถึงขณะนี้รวมกว่า 5 ปี

ด้านนพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมพร้อมระบบการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช  7 เอ็น 9 โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมห้องแล็บ รวมถึงให้โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ทุกรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจจับสัญญาณโรคได้ทันท่วงที และเตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังในสัตว์ และสัตว์ปีกธรรมชาติ โดยระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลดี ได้แก่ หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ครอบคลุมทุกอำเภอ เช่น พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมเป็นกลุ่มก้อนก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ทันที

ส่วนที่ 2 ได้แก่ การเฝ้าระวังในระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม. ซึ่งทำงานร่วมกับปศุสัตว์และชุมชนด้วย โดยมีการรายงานอย่างเป็นระบบ โดยขณะนี้อยู่ในระดับการเฝ้าระวังไข้หวัดนกชนิดเอช 7 เอ็น 9 ทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ในประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ทุกประเทศจับตาเฝ้าระวังโรคนี้แล้ว     

นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการคลุกคลีสัมผัสกับสัตว์ปีก ไม่นำสัตว์ปีกที่มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง  หรือซากมาชำแหละเป็นอาหารเด็ดขาด  เนื่องจากคนอาจติดเชื้อหากสัตว์ปีก ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก และขอให้ยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆ หลังสัมผัสสิ่งของ หรือภายหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ทั่วโลก  ในปี 2556 นี้องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใน 3 ประเทศคือกัมพูชา จีน และอียิปต์  มีผู้ป่วยรวม 10 ราย เสียชีวิต 7 ราย  และตั้งแต่ปี 2546 -2556 มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกรวม 620 ราย เสียชีวิต 367 ราย ใน 15 ประเทศ