ปภ. เตรียมจัดงานวันอปพร.สัญจร

วันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 13:07 น.
"ปภ." เตรียมจัดงานวันอปพร.สัญจร นำร่อง อุบล ที่แรก มุ่งพัฒนาจิตอาสาภาคประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมเนื่องในวันอปพร.ประจำปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคมนี้ ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมุ่งพัฒนาเป็นต้นแบบเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่มีขีดความสามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกประเภทภัย พร้อมเตรียมระบบงานอปพร.เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้มีมาตราฐานระดับสากล   ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนามของอปพร.กว่า 7,000 คน พิธีมอบรางวัลแก่ศูนย์อปพร.ดีเด่นจำนวน 42 ศูนย์และอปพร.ดีเด่นจำนวน 179 คน พร้อมกันนี้จะมีการกล่าวปฏิญาณตนและต่อต้านยาเสพติดของอปพร. โดยจะมีการจัดงานวันอปพร.ครั้งต่อไปในรูปแบบสัญจรในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอปพร.ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวยืนยันถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันอปพร. โดยจะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน ถือเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดงานในรูปแบบสัญจร