แรงงานสตรียื่น 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

วันที่ 08 มี.ค. 2556 เวลา 12:44 น.
แรงงานสตรียื่น 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
กลุ่มแรงงานสตรีชุมนุมหน้าทำเนียบ ยื่น 3 ข้อเรียกร้องต่อนายกฯ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีดีขึ้น

เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และมูลนิธิเพื่อนหญิง กว่า 500 คน เคลื่อนขบวนจากสหประชาชาติมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

น.ส.นิไลมล มนตรีกานนท์ รองประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า ปีนี้มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา คือ 1. ให้รัฐจัดเพิ่มจำนวนศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน รวมทั้งปรับคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับวิถีของผู้หญิงทำงาน ซึ่งปัจจุบันศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานน้อยมาก

2. ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 183 เรื่องการคุ้มครองการเป็นมารดา หรือนำหลักการของอนุสัญญามาดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งเป็นการให้สามีสามารถลางานมาช่วยภรรยาหลังคลอดได้ และ 3. ต้องการให้ขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยให้แรงงานหญิงสามารถตรวจเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากเดิมช่วยเหลือเพียงค่ารักษาเท่านั้น ที่สำคัญต้องการให้คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) มีสัดส่วนหญิงชายที่เท่าเทียมกัน เพราะที่ผ่านมาไม่มีผู้หญิงเป็นบอร์ด สปส. ทำให้ถูกลิดรอนสิทธิประโยชน์ผู้หญิง

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดถนนพิษณุโลก บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 2 ทางการจราจร โดยมีตำรวจราจรจาก สน.สวนดุสิต มาคอยดูแลความปลอดภัย

บทความแนะนำ