กมธ.ศึกษาจี้เพิ่มเงินอาหารกลางวันต่อหัวเป็น20บาท

  • วันที่ 06 มี.ค. 2556 เวลา 15:13 น.

กมธ. ศึกษา จี้รัฐบาลเพิ่มเงินอาหารกลางวันนักเรียนต่อหัวจาก 13 เป็น 20 บาท 

นายประกอบ รัตนพันธ์  สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า กมธ.ได้พิจารณาการตั้งงบประมาณที่เหมาะสม สำหรับโครงการอาหารกลางวันของเด็กชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริการศึกษาเอกชน (สช.) ผู้บริหารเขตการศึกษาทุกภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.) เป็นต้น ร่วมกันหารือถึงกรณีที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการอาหารกลางวัน หัวละ 13 บาท ต่อคนต่อวัน เป็นระยะเวลา200วันต่อปี ซึ่งการจัดสรรในอัตรานี้เริ่มมาตั้งแต่งบประมาณปี 2552

ทั้งนี้ ทางกมธ.ได้ข้อร้องให้สำนักงบประมาณ กำหนดอัตราที่ 20 บาท​เพื่อรอให้ สพฐ.เร่งสรุปข้อมูล  เพราะขณะนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันหมดแล้วว่าจำเป็นต้องเพิ่มให้ไม่ต่ำกว่าหัวละ 20 บาท  แล้วนำเสนอเข้า ครม.โดยด่วน โดยขอวิงวอนถึงนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงบประมาณ  ให้เร่งรัดอัตรา 20 บาทให้ทันในการพิจารณางบประมาณปี57 เพราะไม่เช่นนั้นตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนไทย​

ข่าวอื่นๆ