หมอกควันปกคลุมลำพูนเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 20:43 น.
ปริมาณหมอกควันที่ลำพูนพบเกินค่าพีเอ็ม10เพิ่มสูงทุกสถานีวัดคุณภาพอากาศขอให้ประชาชนงดเผา

นายสราวุธ พลสามารถ ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน กล่าวว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 72 - 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

คุณภาพภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี จ.ลำพูน มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน วัด ค่าPM.10 ได้อยู่ที่ 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดจากวันที่ 27 ก.พ.ลงมาเล็กน้อย สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI. อยู่ที่ 88

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย

สำหรับข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์