เปิดเวทีพระพายัพเทศน์ทิศทางสังคม

วันที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา 12:01 น.
เปิดเวทีพระพายัพเทศน์ทิศทางสังคม
เปิดกำหนดการพระพายัพเทศนาทิศทางสังคมไทย 23 ก.พ.

พระพายัพ  กล่าวที่ประเทศอินเดียว่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ หลังจากที่ทำนุบำรุงพระศาสนาและปฏิบัติธรรมมาเยอะ เปรียบเหมือนกับการรับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ในวันที่23 ก.พ.นี้ จะเดินทางกลับประเทศไทยและมีการเทศนาร่วมกับ พระพยอม ที่สวนอัมพร

สำหรับกำหนดการที่ พระพายัพ หรือ พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ญาณจารย์ จะร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ได้มีการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์DDTV (เคเบิลทีวี)    ระบุว่า ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนคนไทยทุกๆท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มารวมตัวกันจัดงานครบรอบ 3 ปี สถานีโทรทัศน์ธรรมารธิปไตยของคณะสงฆ์ DDTV  ที่อาคารใหม่สวนอัมพร  พระราชวังดุสิต ในวันที่ 23-24 ก.พ.ศกนี้ มีการปาฐกถากำหนดทิศทางของสังคมไทยร่วมกันจากหลายสำนัก งานเริ่มตั้งแต่08.00 น. เป็นต้นไป