มะเร็งตับคร่าบรมครูสถาปัตยกรรมไทย

  • วันที่ 17 ก.พ. 2556 เวลา 11:09 น.

มะเร็งตับคร่าบรมครูสถาปัตยกรรมไทย

พลอากาศตรีอาวุธ บรมครูสถาปัตยกรรมไทยวัย71เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งตับ ตั้งศพวัดเทพศิรินทราวาส นางโสมสุดา ลียะวณิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อยสถาปัตยกรรม ปี 2539 ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 05.40 น. ของเช้ามืดวันนี้ หลังเข้ารับการรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยสิริอายุ 71 ปี ทั้งนี้ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเทพศิรินทราวาส ศาลากลางน้ำ ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้          ประวัติพลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2485 ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับราชการครั้งแรกในกองทัพอากาศ และได้โอนมาดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมไทย บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังในส่วนของพระมณฑป หอพระมณเฑียรธรรม ปราสาทพระเทพบิดร ออกแบบอาคารต่างๆ ในบริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ออกแบบลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์พลับพลารับพระราชอาคันตุกะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และผลงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่ได้รับกล่าวขานทั่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ การออกแบบพระเมรุมาศทรงปราสาทจตุรมุขยอดเกี้ยว ประดับด้วยศิลปกรรมตกแต่งอย่างงดงาม แสดงถึงความเป็นเลิศในงานสถาปัตยกรรมไทย          นอกจากนี้ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารรายรอบที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหัวหน้าคณะทำงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ข่าวอื่นๆ