สทศ.มั่นใจข้อสอบโอเน็ตไม่ผิดแน่นอน

  • วันที่ 09 ก.พ. 2556 เวลา 15:39 น.

สทศ.มั่นใจข้อสอบโอเน็ตไม่ผิดแน่นอน

สทศ.ตรวจนักเรียนสอบโอเน็ตปี2556 เผยยังไม่พบทุจริต มั่นใจปีนี้ไม่มีปัญหาข้อสอบผิดแน่นอนคาดประกาศผล 10 เม.ย.

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2556 ที่สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

นายสัมพันธ์กล่าวว่า การสอบโอเน็ตนักเรียน ม.6 สอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 9-10 ก.พ.นี้ มีผู้เข้าสอบ 409,083 คน 19 ศูนย์สอบ 387 สนามสอบ 13,849 ห้องสอบ 3,988 โรง มีเด็กพิเศษตาบอด 29 คน ตาเลือนราง 16 คน ส่วนที่สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ดมีนักเรียนเข้าสอบ 1,789 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กตาบอด 3 คน ขาดสอบ 22 คน โดยภาพรวมการจัดสอบเรียบร้อยดี ยังไม่มีการรายงานเรื่องการทุจริต และการทะเลาะวิวาท

ทั้งนี้การสอบวันแรกสอบวิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ส่วนวันสุดท้ายสอบวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และสุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ซึ่งในปีนี้สทศ.ได้เพิ่มชุดข้อสอบทั้ง 8 วิชา จากเดิมวิชาละ 1 ชุด เป็นวิชาละ 2 ชุด เพื่อป้องกันการทุจริต

"ที่ผ่านมาได้ขอให้คณะกรรมการฝ่ายผลิตข้อสอบโอเน็ต ไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมดแล้วกรรมการฝ่ายผลิตได้ยืนยันว่าข้อสอบและกระดาษคำตอบถูกต้องเรียบร้อย ดังนั้นมั่นใจว่าข้อสอบจะไม่ผิดพลาดแน่นอน"นายสัมพันธ์กล่าว

สำหรับการประกาศผลสอบโอเน็ตม.6 จะประกาศทันกำหนดเดิมคือวันที่ 10 เม.ย.2556 แต่หากตรวจข้อสอบเสร็จก่อน สทศ.จะประกาศทันที เนื่องจากในปีนี้โรงเรียนจะนำผลสอบโอเน็ตไปใช้ในการประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ อีกทั้งทางโรงเรียนจะนำผลสอบโอเน็ตไปบรรจุไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน หรือปพ.1 ด้วย 

ข่าวอื่นๆ