พระเทพฯพระราชทานทรัพย์สร้างร.พ.แม่แจ่มแห่งใหม่

วันที่ 08 ก.พ. 2556 เวลา 15:01 น.
พระเทพฯพระราชทานทรัพย์สร้างร.พ.แม่แจ่มแห่งใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 30 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ เพื่อให้ชาวเขารักษาตัวใกล้บ้าน

วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2556 ) ที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข เป็นประธานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  สมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม และตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลดอยหล่อ และโรงพยาบาลฮอด พร้อมมอบนโยบายทำงานแก่เจ้าหน้าที่  

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า อำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ป่าเขา ทุรกันดาร อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 130 กิโลเมตร ประชาชนประมาณ 60% เป็นชาวเขา  จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ที่อำเภอแม่แจ่ม ทรงให้ความสนพระทัยปัญหาการเจ็บป่วยและบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้พบว่าชาวเขามีความศรัทธาและความเชื่อมั่นการแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น และเดินทางเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแม่แจ่มจำนวนมาก ทำให้เตียงนอนของโรงพยาบาลฯที่มีเพียง 30 เตียง ไม่พอนอน อัตราครองเตียงผู้ป่วยสูงถึง 150%  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยชาวเขาที่อยู่พื้นที่สูงและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลแม่แจ่ม เพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยให้เพียงพอในการดูแลรักษา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อกระทรวงสาธารณสุข และน้อมใส่เกล้าฯเร่งสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยโดยเร็ว

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลแม่แจ่มขณะนี้มีเพียง 7 ไร่  ไม่สามารถก่อสร้างอาคาร ขยายบริการใดๆ เพิ่มได้อีก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการย้ายและยกฐานะโรงพยาบาลแม่แจ่มจากขนาด  30  เตียงเป็น 60 เตียง  โดยย้ายการก่อสร้างที่บ้านห้วยริน หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง จำนวน 85 ไร่  ห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตร  ใช้งบดำเนินการ 147 ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างในเดือนหน้านี้ คาดว่าจะเสร็จประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพบริการ ทั้งการรักษา ผ่าตัด การแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลผู้ป่วยดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่แจ่ม พบว่าขณะนี้พื้นที่บริการแออัดมาก ดูแลประชากรในอำเภอแม่แจ่มประมาณ 60,000 คน และดูแลอำเภอใกล้เคียงเช่น อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนด้วย  มีผู้ป่วยตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกวันละ 300 ราย  ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลวันละ 70 ราย ประมาณ 70 -80% เป็นชาวเขา  ปัญหาที่ชาวเขาป่วยมากที่สุดคือ โรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus)พบ 40% ของผู้ป่วยใน และพบได้ตลอดปี ปีละประมาณ 7,000 ราย  โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ริกเกตเซีย (Rickettsia) โดยมีตัวไรอ่อนขนาดเล็กสีแดง ที่อาศัยอยู่ตามพงหญ้า พุ่มไม้เตี้ยในป่า กัด มักพบในวัยแรงงานที่เข้าไปทำไร่มากที่สุด  อาการโรคนี้ จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่แจ่ม ได้จัดระบบรักษา โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ตรวจหาเชื้อและแยกจากเชื้อมาลาเรีย  รู้ผลภายใน 30 นาที ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีเสียชีวิต ทำให้ชาวเขาที่ป่วยและญาติ เกิดความศรัทธาและบอกกันปากต่อปาก ทำให้ความเชื่อในพิธีกรรมของชนเผ่าในการรักษาอาการป่วยลดลงเรื่อยๆ และใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่แจ่มแทน