กยศ.เปิดยื่นแบบคำขอกู้เรียนดีเดย์1เม.ย.

วันที่ 06 ก.พ. 2556 เวลา 20:09 น.
กยศ.เปิดยื่นแบบคำขอกู้เรียนดีเดย์1เม.ย.
กยศ.เปิดให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเรียน 1 เม.ย.- 31 ก.ค.นี้ รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษาให้ใช้รหัสผ่านเดิม

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ.ได้เริ่มเปิดระบบ e-Studentloan ให้นักเรียนนักศึกษายื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2556 ได้แล้วทาง www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยกำหนดให้กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษาเข้ามายืนยันการลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสผ่านเดิม

ส่วนผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ไม่เคยกู้ยืม และยังไม่มีรหัสผ่านสามารถเข้าทำการลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) ได้ก่อน โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา เมื่อได้สถานศึกษาแล้วจึงค่อยยื่นแบบคำขอกู้ยืมพร้อมกับกลุ่มผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษาต่อไป โดย กยศ.จะเปิดให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 31 กรกฎาคม 2556

ดร.ฑิตติมา กล่าวต่อไปว่า นักเรียนนักศึกษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเอง และคอยติดตามประกาศของทางสถานศึกษาที่ตนเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกู้ยืมได้ภายในกำหนดเวลาของ กยศ. โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและขอบเขตการกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ กยศ. หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 0-2610-4888