logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ผบ.ทบ.แย้มอาจเสนอเรียนรด.ต้องเกณฑ์ทหาร

04 กุมภาพันธ์ 2556

"ประยุทธ์" เผยอาจเสนอให้ผู้เรียนรด.ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หลังรัฐให้เพิ่มอัตรารด.หวั่นคนเข้ารับเกณฑ์ทหารลดลง

"ประยุทธ์" เผยอาจเสนอให้ผู้เรียนรด.ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หลังรัฐให้เพิ่มอัตรารด.หวั่นคนเข้ารับเกณฑ์ทหารลดลง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ครบรอบ 65 ปีว่า ประเด็นสำคัญของหลักสุตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารขณะนี้ คือ จะทำอย่างไรให้มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลประเทศชาติให้มากขึ้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลให้มีการเพิ่มอัตรานักศึกษาวิชาทหารในแต่ละปี ดังนั้นเมื่อมีคนเรียนนักศึกษาวิชาทหารมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้มีคนเข้ามารับการตรวจเลือกทหารลดลงและอาจเกิดความไม่เป็นธรรม โดยแต่ละปีกองทัพมีความต้องการทหาร 8 หมื่นนาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต่อไปอาจเสนอให้ผู้ที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารด้วย ซึ่งต้องต้องดูว่าจะมีผู้มาเรียนวิชาทหารมากเหมือนในอดีตหรือไม่ อย่างไรก็ตามต้องชมเชยนักศึกษาวิชาทหารหญิงที่สมัครเข้ามาเรียนทั้งที่ไม่ได้รับสิทธิอะไรทั้งสิ้น

ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้องปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเป็นไปเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติการทางทหารเป็นหลัก ซึ่งต้องลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งขึ้น

"ส่วนเรื่องทรงผมนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้นักเรียนไว้ผมรองทรงได้นั้น ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีกติกา ดังนั้นผมขอเถอะ เมี่อทุกคนแต่งเครื่องแบบทหารจึงควรจะไว้ผมสั้นเสียหน่อย มิเช่นนั้นจะแยกแยะไม่ออกระหว่างทหารกับพลเรือน ถ้าผม และหนวดยาวจะดูไม่เรียบร้อย"ผบ.ทบ.กล่าว