ลดระดับควบคุมตะไคร้หอมไล่ยุง

วันที่ 02 ก.พ. 2556 เวลา 15:33 น.
ลดระดับควบคุมตะไคร้หอมไล่ยุง
อย. ลดระดับควบคุมน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงและแมลง ยังพบความเสี่ยงและอาการข้างเคียงต่ำ

น.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการปรับระดับการควบคุมน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ที่ใช้ในบ้านเรือนเพื่อระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่กำจัดแมลงและสัตว์อื่น จากเดิมวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เนื่องจากพบมีความเสี่ยงต่ำ อาการข้างเคียงน้อย เช่น อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และมิให้เกิดความยุ่งยากในกรณีผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนยื่นขอขึ้นทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การปรับระดับควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ยังคงต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อการค้า สูตรส่วนประกอบ และลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผลเฉพาะในป้องกันกำจัดแมลงที่มีน้ำมันตะไคร้หอมเป็นสารสำคัญ ต้องจัดทำฉลากและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิต หรือนำเข้า ตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต