ครม.จ่าย1.8ล.ชดเชยประปาเสียหายจากม็อบ

วันที่ 29 ม.ค. 2556 เวลา 20:10 น.
ครม.อนุมัติ1.8 ล้านชดเชยประปานครหลวง ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองช่วงมี.ค.-พ.ค.2553

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้การประปานครหลวงใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่มีเหลือจ่าย จำนวน 1,870,141 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือน มี.ค.- พ.ค. 53

บทความแนะนำ