logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เนเธอร์แลนด์ขอโทษหลังนำภาพพระติดห้องน้ำ

23 มกราคม 2556

บริษัททำส้วมสาธารณะเนเธอร์แลนด์ยอมขอโทษพร้อมยอมรับรู้เท่าไม่ถึงการณ์หลังนำภาพพระพุทธรูปติดห้องน้ำ

บริษัททำส้วมสาธารณะเนเธอร์แลนด์ยอมขอโทษพร้อมยอมรับรู้เท่าไม่ถึงการณ์หลังนำภาพพระพุทธรูปติดห้องน้ำ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีห้องน้ำสาธารณะในประเทศเนเธอร์แลนด์นำภาพพระพุทธรูปไปตกแต่ง ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในเนเธอร์แลนด์ เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานเมืองบรุนส์ซัมของเนเธอร์แลนด์เพื่อขอความร่วมมือในการนำภาพพระพุทธรูปออกจากห้องน้ำ

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทที่ทำห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวได้ขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และยังได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าบริษัทไม่มีเจตนาล่วงเกินหรือหมิ่นประมาทศาสนาหรือบุคคลใด ทั้งได้ตัดสินใจถอนห้องสุขาสาธารณะดังกล่าวออกจากพื้นที่พร้อมกับขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพุทธศาสนิกชนในเรื่องดังกล่าวด้วย ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยก็ได้เผยแพร่คำขอโทษของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตเช่นกัน