สธ.คาดโอนเงินกู้ดีพีแอลซื้อเครื่องมือแพทย์ต้นกพ.

วันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 16:15 น.
รมว.สธ.คาดสามารถโอนเงินกู้ดีพีแอลซื้อเครื่องมือแพทย์ต้นก.พ.นี้

นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลได้อนุมัติเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หรือโครงการเงินกู้ดีพีแอล งบประมาณ 3,426 ล้านบาทเพื่อจัดสรรเงินลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามราคาที่พื้นที่ได้ประกวดราคาไว้เรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาเดิมที่ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ   บางรายการได้ในราคาที่ต่ำกว่า ทำให้ซื้อได้ถูกลงกว่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท จึงได้นำงบก้อนนี้ไปจัดสรรเพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์อื่นที่จำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพบริการแก่ประชาชน

ขณะที่นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  รมว.สาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกับข้าราชการประจำในการดูแลงบประมาณอย่างเร่งด่วน พร้อมนำตัวแทนทุกระดับ ทั้งจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และตัวแทนของแพทย์ชนบท โดยเฉพาะประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการตรวจสอบ ทบทวนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และพบว่าครุภัณฑ์บางชิ้น สามารถลดราคาได้อีกประมาณ 50-60 ล้านบาท ซึ่งครุภัณฑ์บางตัวจังหวัดอาจจะซื้อไปแล้ว ดังนั้น คณะทำงาน รวมทั้งนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกีบรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้สรุปร่วมกันว่า จะขอยืนยันการจัดซื้อตามรายการเดิมทั้งหมด และมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 150 ล้านบาท ทางรมว.สาธารณสุขจึงได้ขออนุมัติครม. ให้กระทรวงสาธารณสุขนำกลับมาใช้ต่อไป โดยจัดสรรให้กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลชุมชนดูแล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการยืนราคา และกรอกข้อมูลเข้าระบบเพื่อโอนเงินเพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างต่อไป   คาดว่าสำนักงบประมาณจะโอนเงินให้ภายในต้นเดือนก.พ.