รด.ยันห้ามนักศึกษาวิชาทหารไว้ผมยาว

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 21:44 น.
รด.ยันนักศึกษาวิชาทหารทุกนายห้ามไว้ผมยาว ต้องสั้นเกรียนเป็นระเบียบการฝึกวินัย

พลโท วิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) กล่าวว่า ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยืนยันจะไม่มีการปรับกฎระเบียบตาม ศธ.แต่อย่างใด เนื่องจากกฎระเบียบดังกล่าว เป็นการฝึกระเบียบวินัย ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งทุกคนที่สมัครเข้ามาเรียนต้องอยู่ในกฎระเบียบของทหาร และทหารในทุกๆประเทศ ก็ไม่มีการอนุญาตให้ไว้ผมยาวอยู่แล้ว และโดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล หรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด