มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน

วันที่ 02 ม.ค. 2556 เวลา 16:48 น.
มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
มูลนิธิชัยพัฒนา จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังตั้งโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมันไทย

นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  พร้อมด้วยคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  และสำนักงานชลประทานจังหวัดตรัง  ได้เดินทางลงไปสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าเหรียงห้อง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  เพื่อจัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  อันจะเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรม และการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันการค้าของไทย  รวมถึงศักยภาพด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์  และเป็นศูนย์คัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง ที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทยได้ดีด้วย

ทั้งนี้ จะดำเนินงานโดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในภาคใต้  ได้แก่ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.  จะรับผิดชอบในการวิจัยรวบรวมเชื้อพันธุกรรม และการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันการค้าของไทย  ส่วนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะรับผิดชอบในการเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลและจัดทำบันทึกด้านวิชาการ ดูแลการจัดทำสวนปาล์มน้ำมัน ตลอดจนจัดเก็บผลผลิตส่งจำหน่าย  โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนา  ซึ่งให้ความสำคัญและสนับสนุนวิชาการด้านการวิจัย เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ  ด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยมากที่สุด

นายสมศักดิ์ แพรกม่วง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กล่าวว่า  สำหรับพื้นที่ในการดำเนินโครงการนี้ จะมีอยู่ทั้งหมด 307 ไร่ 34 ตารางวา  ซึ่งในบริเวณสวนปาล์มดั้งเดิมของวิทยาลัย ที่มีอายุมากแล้ว  และบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า รวมประมาณ 160 ไร่ นั้น  สามารถที่จะบุกเบิกเพื่อใช้ปลูกปาล์มน้ำมันได้เลย  โดย ม.อ.ได้รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีต่างๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2556  และใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ก็คงเริ่มได้ผลิตผล  ส่วนพื้นที่อื่นที่เหลืออีกประมาณ 147 ไร่ ที่เป็นแหล่งน้ำ สระน้ำ ป่าริมน้ำ และพื้นที่ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์  จะได้วางแผนใช้ประโยชน์สำหรับโครงการในช่วงถัดไป 

บทความแนะนำ