อภ.สำรองน้ำเกลือเพิ่ม5ล.ถุงปี56

วันที่ 01 ม.ค. 2556 เวลา 20:59 น.
อภ.สำรองน้ำเกลือเพิ่ม5ล.ถุงปี56
องค์การเภสัชกรรมตั้งเป้าสำรองน้ำเกลือเพิ่ม 5 ล้านถุงในปี56 ป้องกันภาวะขาดแคลน พร้อมเพิ่มผลิตยาสามัญหลายรายการ 

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ในปี2556 อภ.มีแผนดำเนินงาน 2 ด้านหลักคือ   พัฒนาการผลิตน้ำเกลือ เนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ำเกลือ ภายหลังโรงงานผลิตน้ำเกลือรายใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 จนต้องนำเข้าน้ำเกลือจากประเทศเพื่อนบ้านเดือนละประมาณ 1 ล้านถุง โดย อภ.จะทำการผลิตน้ำเกลือสำรองเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะสำรองไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านถุง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก

นอกจากนี้ จะผลิตยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าว่าจะผลิตยาในกลุ่มที่ประชาชนมีการใช้เป็นจำนวนมาก เช่น ยาโรคเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง และยาเอดส์ เป็นต้น เพื่อให้ราคายาถูกลง อาทิ จาก 100 บาท ก็จะทำให้ราคาลดลงจากเดิมประมาณ 70-80% คือเหลือประมาณ 20-30 บาท โดยการผลิตยาชื่อสามัญนั้นจะเริ่มต้นที่ยาเอดส์ก่อน และถ้าผลักดันยาเอดส์สำเร็จก็จะผลักดันยาเบาหวานต่อ และตามด้วยยาชนิดอื่นๆ ตามลำดับ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและทำให้มีการเข้าถึงยามากขึ้น