กรมปกครองยันบัตรประชาชนยังไม่หมดสต็อก

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 เวลา 15:13 น.
กรมปกครองยันบัตรประชาชนยังไม่หมดสต็อก
สำนักทะเบียนฯรับสต็อกบัตรประชาชนตึงมือ แต่ยังแก้ปัญหาได้ ไม่จำเป็นต้องออกบัตรเหลือง เชื่อม.ค.56 คลี่คลาย

นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการผลิตบัตรประชาชนของกรมการปกครอง ยังสามารถส่งมอบไปยังสำนักงานเขตได้ตามปกติ ไม่ได้เกิดปัญหาจากการจัดส่งบัตรของบริษัทเอกชนอย่างที่นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุ  มีเพียงแต่ปัญหาบัตรประชาชนที่อยู่ในสต็อกของกรมการปกครองค่อนข้างตึงมือ เนื่องจากเดือนพ.ย.-ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นบ่อยครั้ง อีกทั้งมีการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับเด็ก ทำให้กระบวนการผลิตบัตรประชาชน ที่บริษัทคู่สัญญาเอกชนจะส่งให้ 8-9 แสนใบต่อเดือนไม่เพียงพอ โดยบางพื้นที่ใช้บัตรจำนวนมากถึง 1ล้านใบต่อเดือน ทำให้ต้องนำบัตรจากบางสำนักงานเขต ไปเพิ่มในสำนักงานเขตที่ขาดแคลน ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยรับ-ส่งบัตรเพิ่มอยู่ตลอดเวลา โดยปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์นี้เท่านั้น เพราะตั้งแต่เดือนม.ค. 2556 เป็นต้นไป บริษัทเอกชนจะสามารถนำบัตรประชาชนมาส่งได้ตามที่กำหนดไว้กว่า 1 ล้านใบ

“ยืนยันว่าไม่ขาด ทุกวันนี้ กทม.ได้บัตรประชาชนวันละประมาณ 1.3 หมื่นใบ และมีบางเขตที่มีจำนวนบัตรไม่เพียงพอเท่านั้น ซึ่งสำนักบริหารการทะเบียนได้แก้ปัญหาแล้ว ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่นำบัตรจากเขตข้างเคียงเข้าไปส่งในสำนักงานเขตที่ยังขาดแคลน และได้ตรวจสอบจำนวนบัตรประชาชนทุกวันว่ามีเขตใด ที่มีความเสี่ยงว่าจะมีจำนวนไม่เพียงพอบ้าง อย่างไรก็ตามจากตัวเลขบัตรที่กรมการปกครองมีอยู่ หากไม่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้น ก็น่าจะเพียงพอ และไม่จำเป็นต้องออกใบแทนบัตรประชาชน หรือบัตรเหลืองอย่างที่ปลัดกทม.ระบุ” นายธวัชชัยกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาบัตรประชาชน ก่อนจะมีการโอนย้ายภารกิจกลับมาที่กรมการปกครอง เมื่อช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา โดยที่กรมการปกครองไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้มีการจัดหาบัตรประชาชนเพิ่มเติม ด้วยการจัดซื้อวิธีพิเศษเมื่อช่วงต้นปี 2555 ที่ผ่านมา ทำให้การจัดส่งบัตรอาจมีปัญหาฉุกละหุกบ้าง เนื่องจากการจัดซื้อวิธีพิเศษ ทำให้บริษัทเอกชนผู้ผลิตต้องกดราคาต่ำลงมา ซึ่งในปี 2556 สถานการณ์จะดีขึ้น เพราะมีการจัดซื้อในรูปแบบอีออคชั่นตามปกติแล้ว