ป่าไม้จับสัตว์ป่าสงวนคาสุวรรณภูมิ

วันที่ 04 ธ.ค. 2555 เวลา 20:20 น.
ป่าไม้จับสัตว์ป่าสงวนคาสุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจยึดสัตว์ป่าสงวนคาสนามบินสุวรรณภูมิได้ทั้ง ตุ๊กแก อีกัวน่า งูกระด้าง แมงป่อง

ที่สำนักงานกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นาย ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ์  รอง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้แถลงผลการจับกุมตัว MR.ABDULAZIZ  ALSHWAIMANI  พร้อมด้วยของกลาง สัตว์ป่าสงวนประเภท ตุ๊กแกบ้าน จำนวน 2 ตัว อีกัวน่า จำนวน 5 ตัว  งูกระด้าง จำนวน 15 ตัว งู King SnaKs Corn SnaKe จำนวน 10 ตัว  แมงป่อง จำนวน 37 ตัว ตะขาบจำนวน 2 ตัว เม่นแคระจำนวน 3 ตัว งูแส้ทองม้าเทา จำนวน 2 ตัว กิ้งก่า  ( Tegu) จำนว น 2 ตัว กิ้งก่าอีกัวน่า จำนวน 1 ตัว โดยตรวจพบภายในกระเป๋าสัมภาระของ MR.ABDULAZIZ  ALSHWAIMANI  ในขณะที่กำลังตะเดินทางออกนอกประเทศ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การกระทำดังกล่าวเป็นการสำแดงชนิดของ และประเภทพิกัดศุลกากรอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา 99,27 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร ประกอบอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และมาตรา 16,23 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

บทความแนะนำ