กต.นำภาพชนะประกวดวิถีชีวิตมุสลิมทำปฏิทิน

วันที่ 03 ธ.ค. 2555 เวลา 21:19 น.
บัวแก้วมอบรางวัลผู้ชนะประกวดภาพถ่าย"ชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทยมุสลิม"เพื่อนำไปทำปฏิทินแจกประเทศมุสลิมรวมถึงสถานทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำชาติมุสลิม 22 แห่ง

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาพที่ได้จากการประกวดทั้งหมด จำนวน 12 ภาพ มาจัดทำปฏิทินอิสลาม หรือ Islamic Calender ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434-1435 (ค.ศ.2013) และนำไปมอบให้กับประเทศมุสลิม รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย ในประเทศมุสลิม กว่า 22 แห่ง นอกจากนี้ เพื่อสนับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมุสลิม

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวถือเป็นภาระกิจส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อสายตาต่างประเทศ ยิ่งเฉพาะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลภาพถ่าย อันดับ 1 นายจักรกฤช เรืองทอง จ.ยะลา เจ้าของภาพถ่าย “ขอพร” อันดับ 2 นายวันเฉลิม มาบางยาง กทม. เจ้าของภาพถ่าย “กะปิเยาะห์” และอันดับ 3 นายชีวิน วันแอเลาะห์ จ.นนทบุรี เจ้าของภาพถ่าย “เตือนใจ”