เปิดตัวแสตมป์150ปีเสนาบดีแห่งแผ่นดิน

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2555 เวลา 16:33 น.

เปิดตัวแสตมป์150ปีเสนาบดีแห่งแผ่นดิน

ไปรษณีย์ไทยร่วมเปิดตัวแสตมป์ 150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาส 150 ปีครบรอบวันประสูติ

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย  พร้อมด้วย มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ร่วมประทับตราที่ระลึกบนซองวันแรกจำหน่าย เพื่อเปิดตัวแสตมป์ชุด 150 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปในวันนี้ (1 ธ.ค.) เป็นวันแรก ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของพระองค์

ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

ภาพแสตมป์ถ่ายทอดพระกรณียกิจสำคัญ ทั้งการบริหารราชการและผลงานหนังสือทรงนิพนธ์อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศ ในหลากหลายด้านซึ่งล้วนเป็นงานสำคัญของบ้านเมือง ทั้งด้านการศึกษา มหาดไทย สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพ.ศ. 2505 ซึ่งครบ 50 ปีในปีนี้

สำหรับแสตมป์ที่ระลึก เป็นแสตมป์ชนิดราคา 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) มี 4 แบบ ส่วนแผ่นชีทที่ระลึก และซองวันแรกจำหน่ายชุดละ 22 บาท  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร  โทร 0 2831 3856 หรือ Call Center 1545

 

 

 

ข่าวอื่นๆ