สุเมธย้ำรวยต้องไม่โกง

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 12:04 น.
สุเมธย้ำรวยต้องไม่โกง
“สุเมธ” ลั่นคนรวยแล้วต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คดโกง ไม่คอร์รัปชัน

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายตอนหนึ่งระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขยายผลในพื้นที่ความมั่นคง เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ว่า ขณะนี้การขึ้นค่าแรง 300 บาท ตามนโยบายรัฐบาลไม่ทราบว่าขึ้นครบหรือไม่ และราคาข้าวแกงขึ้นไปเท่าไร

“ถ้าทำให้ประชาชนมีที่ดิน เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริง การฝักใฝ่ฝ่ายใดคงไม่มี และไม่มีแบ่งสีนั้นสีนี้เหมือนปัจจุบัน ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากด้านเศรษฐกิจทั้งหมด หากปากท้องอิ่ม ชีวิตไม่ต้องทนลำบากไม่ต้องเจอวิกฤต เมื่อนั้นจะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้น” นายสุเมธ กล่าว

นายสุเมธ กล่าวอีกว่า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงงานอยู่ เพราะประชาชนยังยากจนอยู่ เมื่อยังมีความยากจนจึงไม่มีเสรีภาพ จึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ซึ่งปัญหาความยากจนไม่ใช่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่โยงไปถึงการเมืองด้วย

นายสุเมธ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการทั้งหมดประมาณ 6,000 โครงการ ซึ่งไม่ซ้ำกับโครงการรัฐบาล เพื่ออุดช่องโหว่ช่วยเหลือประชาชน แต่เมื่อราชการเข้ามาถึงจึงถอนออกมา จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ของพระองค์เน้นรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ หรือทรัพยากรธรรมชาติ

“พระองค์ทรงทำได้ด้วยการให้คำแนะนำหรือสอนเท่านั้น เพราะคนที่ดูแลคนทั่วประเทศ คือรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หากพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี มีความสงบ ไม่ถูกข่มเหง ไม่ถูกโกง ทำได้เช่นนี้ประเทศมีความมั่นคง และไม่เป็นลัทธิบริโภคนิยม ไม่ใช้ทุกอย่างเกินตัว ต้องใช้อย่างพอประมาณ ต้องรู้ต้นทุนตัวเอง คนรวยแล้วต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คดโกง ไม่คอร์รัปชัน” นายสุเมธ กล่าว

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปัญหาด้านความมั่นคงต้องตีให้แตกว่ามีสาเหตุจากอะไร เพราะปัญหาซ่อนเร้นไม่เหมือน ที่ผ่านมา ต้องหาต้นเหตุและแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่แก้ไขปัญหา คือ การพัฒนา และการปกครองต้องมีความยุติธรรมมีความรัก เมตตา ความรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาง่ายๆ คือให้ประชาชนพ้นจากความยากจน

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหน้าที่แนะนำ ใครจะทำตามก็ได้ แต่เราต้องหาสาเหตุและต้นเหตุให้ได้จึงจะแก้ไขปัญหาได้” นายสุเมธ กล่าว