ศาลจัดสัมนาแนะยุติความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 28 พ.ย. 2555 เวลา 18:15 น.
ศาลยุติธรรมจัดสัมนาแนวทางคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวแนะแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ           ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาลยุติธรรม จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว”  มีนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางมณฑิรา เชื้ออินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ น.ส.อารีวรรณ หรืออ้วน จตุทอง ทนายความ เป็นวิทยากร          นายสิทธิศักดิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 บังคับใช้ แม้มีคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงหลักร้อย แต่ที่ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของศาลนั้นมีจำนวนมาก การรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สังคมเห็นพิษภัยของการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวจะนำไปสู่ปัญหาการกระทำผิดต่างๆ อยากให้ทุกคนที่พบเห็นความรุนแรงช่วยกันให้ความสนใจ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และช่วยเหลือต่อไป.

บทความแนะนำ