จ้างงานเดือนพ.ย.ลดวูบ20%

วันที่ 27 พ.ย. 2555 เวลา 11:27 น.
จ้างงานเดือนพ.ย.ลดวูบ20%
ความต้องการแรงงานเดือน พ.ย. ลดฮวบ 19.37% กลุ่มใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ลดลงมากที่สุด 43.56%

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัด|หางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยรายงาน สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องการแรงงานประจำเดือน พ.ย.ระบุว่า ในเดือนนี้มีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างมายังกรมการจัดหางาน 1.21 แสนอัตรา ลดลง 2.9 หมื่นอัตรา หรือ 19.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานตามหมวดอาชีพ พบว่า หมวดอาชีพที่ความต้องการลดลงมากสุดคือ ผู้ปฏิบัติงานใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ลดลงจาก 1.44 |หมื่นคน เหลือ 8,140 คน หรือ -43.56% รองลงมาผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงจาก 453 คนเหลือ 286 คน หรือ -36.87%

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จาก 5,463 คน เหลือ 4,097 คน หรือ -25% อาชีพงานพื้นฐานจาก 6.6 หมื่นคน เหลือ 4.9 หมื่นคน หรือ -24.96% พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาดจาก 2.19 หมื่นคน เหลือ 1.89 หมื่นคน หรือ -13.64% และเสมียนเจ้าหน้าที่จาก 1.62 หมื่นคน เหลือ 1.46 หมื่นคน หรือ -9.87%

ขณะเดียวกัน หากนับตามจำนวนความต้องการที่ลดลง หมวดอาชีพงานพื้นฐานมีจำนวนความต้องการลดลงมากที่สุด 1.65 หมื่นคน รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ลดลง 6,283 คน และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ลดลง 2,999 คน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการว่างงานโดยรวม ตัวเลขล่าสุดเดือน พ.ย. ยังคงที่ 2.4 แสนคน ลดลงจากเดือน ต.ค. 1 หมื่นคน แต่สัดส่วนอัตรายังอยู่ที่ 0.6% ของกำลังแรงงานทั้งหมด ในจำนวนผู้ว่างงานนี้แบ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.2 แสนคน และผู้ที่เคยทำงานมาก่อน 1.2 แสนคน ทำงานอยู่ในภาคการผลิตมากที่สุด 0.55 แสนคน รองลงมาอยู่ในภาคการ บริการและการค้า 0.5 แสนคน และภาคเกษตรกรรม 0.15 แสนคน ตามลำดับ

นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี|ว่างงาน เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มี 4.42 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 2,204 คน หรือ 5.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าเพิ่มขึ้น 4,496 คน หรือ 11.3%

ขณะที่นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ เจ้าของโรงงานมีศิลป์เซรามิค อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดเผยว่า อุตสากรรมเซรามิกเตรียมปรับลดแรงงานก่อนจะมีการขึ้นค่าแรง 300 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556 ประมาณ 20–30% และมีแผนจะนำเครื่องจักรมาทดแทน