หมอจวกนโยบายด้านสุขภาพสุดล้มเหลว

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 18:53 น.
หมอจวกนโยบายด้านสุขภาพสุดล้มเหลว
หมอชี้ระบบนโยบายดูแลสุขภาพคนไทยล้มเหลวเป็นแค่นโยบายหาเสียง ขาดประสิทธิภาพไม่คำนึงผลกระทบ 

การประชุมคณะกรรมมาธิการ(กมธ.)การสาธารณสุข ที่มีนพ. อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ สว.สุรินทร์ เป็นประธาน ประชุมในเรื่อง สถานการณ์ระบบประกันสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป โดยได้เชิญ นพ.นรินทร์ บุญจงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  มาให้ข้อมูลเพื่อประกอบในวาระการประชุม

นพ.นรินทร์ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีนโยบายทางด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยใช้เงินจากการเก็บเงินสมทบของนายจ้างโดยตรงและจากภาษีประชาชนเพื่อนำมาเป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชนของประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแม้จะมีนโยบายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเหมือนกับต่างประเทศแต่มีจุดแตกต่าง คือ รัฐบาลไทยจะใช้เงินจากภาษีประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วประเทศในราคาที่แทบจะเป็นการรักษาพยาบาลฟรีเพื่อเป็นนโยบายการหาเสียง โดยไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากระบบการจัดการว่าจะสามารถทำได้ในทางปฏิบัติหรือไม่

ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้แผนระบบช่วยเหลือเยียวยาด้านสาธารณสุขของประเทศในยุโรปได้ผลดีเพราะมีการเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าถ้าเทียบกับประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนโยบายประกันสุขภาพในต่างประเทศได้ผลดีกว่า ขณะที่ระบบการจัดการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขไทยกลับล้มเหลว

ด้าน นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ปี2545 ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยไม่เป็นขั้นเป็นตอนจากเดิมที่การรักษาโรคจะมาจากการกลั่นกรองโดยอนามัยชุมชนที่มีมาตรฐานก่อน แต่ปัจจุบันประชาชนจะมุ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที ทำให้การรักษาทางการแพทย์มีมาตรฐานที่ไม่ทั่วถึง

บทความแนะนำ