ปภ.เตือนเล่นดอกไม้ไฟระวังนิ้วขาด

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 14:05 น.
ปภ.เตือนเล่นดอกไม้ไฟในช่วงลอยกระทงระวังนิ้วขาด เผยแต่ละปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 10 ราย

นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  วันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 พ.ย. ซึ่งในช่วงงานวันดังกล่าวของทุกปี จะเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นดอกไม้เพลิงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเล่นดอกไม้ไฟไม่ถูกวิธีและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อความปลอดภัยในการเล่นดอกไม้ไฟควรศึกษาวิธีการเล่นอย่างถูกวิธีและปลอดภัยจากฉลาก และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและอย่าเก็บดอกไม้ไฟไว้ในเสื้อหรือกางเกงโดยเด็ดขาด เนื่องจากหากเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนกันอาจทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้จนได้รับบาดเจ็บ  ซึ่งขณะเล่นพลุ หรือ ดอกไม้ไฟ ก็ไม่ควรสูบบุหรี่พร้อมทั้งควรเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ หากเกิดเพลิงไหม้จะได้สามารถดับไฟได้อย่างทันท่วงที  อีกทั้งไม่ควรปล่อยเด็กเล่นดอกไม้ไฟตามลำพัง ผู้ปกครองควรดูแลการเล่นอย่างใกล้ชิด  ส่วนสถานที่เล่นก็ควรเป็นที่โล่ง ห่างจากกลุ่มคนและบ้านเรือนประชาชน สถานบริการน้ำมันและเสาไฟฟ้า รวมทั้งไม่เล่นบริเวณที่มีลมพัดแรงเพื่อป้องกันประกายไฟที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้ แต่หากเกิดอุบัติเหตุในขณะเล่นให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในลักษณะเดียวกันกับแผลไฟไหม้และรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว  นายแพทย์วิชัย  ขัตติยวิทยากุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ของปี 2554 ที่ผ่านมาว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 10 ราย ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า ตามลำตัว และนิ้วมือขาด ซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5 ขวบ ถึง 10 ปี  ทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆให้มีการรณรงค์ให้ความรู้และโทษของการเล่นดอกไม้ไฟแก่เด็กนักเรียน นายแพทย์วิชัยฯกล่าว