มท.ตั้งสำนักงานกองทุนสตรีครบทุกจังหวัดแล้ว

วันที่ 19 พ.ย. 2555 เวลา 21:37 น.
อธิบดีพัฒนาชุมชนเผยตั้งสำนักงานกองทุนสตรีครบทุกจังหวัดแล้ว เดินหน้าจัดอบรมให้คณะกรรมการกองทุนฯ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครบทุกจังหวัดแล้ว จำนวน76 คณะ รวม 1,258 คน มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนฯ ระดับจังหวัด 76 แห่ง และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลครบทุกตำบลแล้ว 7,218 คณะ ซึ่งจะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตำบลและกทม. พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 40,703 คน ในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ ในระดับตำบล มีความรู้ สามารถชี้แจงทำความเข้าใจให้สมาชิกจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนไปยังคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ให้สามารถอนุมัติใช้เงินกองทุนได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ จำนวนหนึ่ง และจะครบถ้วนทุกตำบลภายในเดือนม.ค.2556จำนวนหนึ่งแสนคน

ทั้งนี้งบประมาณ 7,700 ล้านบาท ของรัฐบาลจะส่งถึงมือสตรี โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และกทม. สำหรับการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีงบประมาณสนับสนุนให้ใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ร้อยละ 3 ของวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้แต่ละจังหวัด เป็นงบบริหารจังหวัดละประมาณ 4 – 7 แสนบาท ตามขนาดของจังหวัด ซึ่งในภาพรวม คณะกรรมการกองทุนฯระดับจังหวัด กทม.และตำบลทั่วประเทศ คณะกรรมการนั้น เป็นสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสมาคมทั้งสิ้น โดยหน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำการดำเนินงานเท่านั้น

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยังเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยรางวัลชนะเลิศ เป็นเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่จากนายกฯซึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี http://womenfund.thaigov.go.th และที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

บทความแนะนำ