จุฬาคุมเข้มรับโอบามาเยือนมหาวิทยาลัย

  • วันที่ 18 พ.ย. 2555 เวลา 12:26 น.

จุฬาฯแจงออกมาตราการค่อนข้างเข้มงวดรับโอบามาเยือนมหาวิทยาลัยสั่งนิสิตห้ามยืนระเบียงหอพักผศ.ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ในกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 18 พ.ย. 2555       ทางมหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวนั้นกำหนดขึ้นอย่างค่อนข้างเข้มงวด เนื่องจากในช่วงเวลานี้ มีการหยุดชั้นเรียนชั่วคราว เพื่อจัดกิจกรรมจุฬาฯ วิชาการ ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาชมงานภายในมหาวิทยาลัยได้ จึงทำให้มีทั้งนิสิตที่ทำกิจกรรมและบุคคลภายนอกสัญจรไปมาบริเวณหอพักมากกว่าปกติ

สำนักงานหอพักฯ จึงมีความกังวลในผล กระทบและความปลอดภัยของนิสิตที่พักอยู่ในหอพัก ประกอบกับ ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางภาครัฐ จึงได้ประกาศมาตรการดังกล่าวออกมา       อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานหอพักฯ มิได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความตื่นตระหนก รวมทั้งจะดำเนินการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนิสิตที่อยู่ในหอพักอย่างดีที่สุดทั้งนี้งานจุฬาฯ วิชาการในวันสุดท้าย (18พ.ย.) จะเปิดให้ผู้สนใจเข้างานจนถึงเวลา 15.00 น. เพื่อเตรียมพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยสำหรับการเรียนการสอนของนิสิตในวันจันทร์นี้

ข่าวอื่นๆ