อุทธรณ์ยืนยกฟ้องสมิทธหมิ่นขรก.ไอซีที

วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 14:59 น.
อุทธรณ์ยืนยกฟ้องสมิทธหมิ่นขรก.ไอซีที
ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืน ยกฟ้อง สมิทธ ธรรมสโรช ไม่ผิดหมิ่น ข้าราชการ ซี8 ไอซีที

ที่ห้องพิจารณาคดี 909 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก หมอเวลา 09.30 น. ศาลอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขแดงที่ 12473/2554 ที่ น.ส.อุบล โรจน์รัชนีกร นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 8 วิชาการ(ว.) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นาย สมิทธ ธรรมสโรช ประธานคณะกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กอช.) เมื่อปี 2554 เป็นจำเลย ในความผิดฐาน กระทำผิดต่อเจ้าพนักงาน และหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91,136,326,328 และ 332

โดยโจทก์ยื่นฟ้อง ระบุว่า โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานคลังและวัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯได้รับคำสั่งให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคาโครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำลึกในทะเลฝั่งอันดามัน ส่วนจำเลยซึ่งเป็นประธาน กอช.ได้ทำหนังสือฉบับลงวันที่ 8 ก.ย.2551 เรื่องอุปสรรคในการดำเนินการของศูนย์เตือนภัยพิบัติถึง นายสรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า การจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับและออกแบบ มีผู้บริหารกลุ่มหนึ่งจัดกลุ่มกันหาผลประโยชน์ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจเป็นพวกเดียวกัน ไม่คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพเครื่องมือมูลค่า165 ล้านบาท เพราะเป็นลูกน้องของผู้บริหารโดยเฉพาะผอ.กองคลัง และข้อความอื่น ซึ่งล้วนเป็นเท็จ ข้อความดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยโฆษณาบันทึกตัวอักษร อันจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงดูหมิ่นเกลียดชัง และเป็นการดูหมิ่นโจทก์เจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่ ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ

ต่อมาศาลชั้นต้น มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยโจทก์ยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าโจทก์ บรรยายฟ้องทำนองว่า จำเลยทำหนังสือ เรื่องอุปสรรคในการดำเนินการของศูนย์ภัยพิบัติมีข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ และข้อความถูกส่งผ่านไปยังคณะบุคคลของกลุ่มบริหารทั่วไป ทั้งนี้การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ผู้กระทำต้องมีเจตนาเผยแพร่ประกาศไปยังสาธารณชนทั่วไป เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ ที่สามารถรับรู้ได้ แต่การที่จำเลยส่งหนังสือแจ้งไปยัง นาย สรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันฯ เท่านั้น ไม่ใช่การกระจายสู่สาธารณชน แม้หนังสือจะส่งผ่านไปยังคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่ใช่การเริ่มต้นจากจำเลย คำบรรยายฟ้องโจทก์ไม่มีข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำผิดตามมาตรา 328 อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย พิพากษายืน.