ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเลือกกก.ชุดใหม่

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 17:50 น.
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเลือกกก.ชุดใหม่
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หลังจาก "วันชัย" ไทยพีบีเอส ครบวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 ได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ภายหลังนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้ครบวาระตำแหน่งประธานชมรม โดยที่ประชุมได้เลือกให้นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ จากโพสต์ทูเดย์ รับตำแหน่งประธานชมรมคนใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1.นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ ศูนย์ข่าวTcij 2.น.ส.สิรินาฏ ศิริสุนทร กรุงเทพธุรกิจ 3.น.ส.กุลธิดา สามะพุทธิ บางกอกโพสต์ 4.น.ส.อัญชลี คงกรุต บางกอกโพสต์ 5.น.ส.จันทร์จิรา พงษ์ราย กรุงเทพธุรกิจ 6.น.ส.เสาวนีย์ นิ่มปานพยุงวงศ์ กรุงเทพธุรกิจ 7.นายปองพล สารสมัคร เดอะเนชั่น 8.นายธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน โพสต์ทูเดย์ 9.นายณรรธราวุฒิ เมืองสุข โพสต์ทีวี 10.นายปราเมศ เหล็กเพชร์ ไทยรัฐ 11.นส.น.รินี เรืองหนู มติชน 12.นายสถาพร ด่านขุนทด ไทยพีบีเอส

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า  ตำแหน่งนี้มีความท้าทายมาก เพราะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเร็วมาก โดยเฉพาะการมาทำหน้าที่แทนนายวันชัย ซึ่งได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งในการช่วยเหลือสังคมมามากและได้รับการยอมรับสูง แต่ก็จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ โดยตั้งใจจะผลักดันให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นวาระของประเทศ และพร้อมปรับวิธีคิดการทำงานใหม่ไม่ให้ชมรมฯ ทำหน้าที่เพียงการไล่ล่าผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในแง่ปัจเจกหรือนายทุนเท่านั้น

นายวันชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อม มักไม่ได้รับความสนใจในการถูกนำเสนอออกสู่สังคมมากนัก ทั้งๆที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ มีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง

นายวันชัย กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกให้นายพิเชษฐ์มาทำหน้าที่ประธานคนใหม่ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความตั้งใจจะเข้ามาช่วยงานชมรมฯ  จึงหวังว่าในปีต่อๆไปเขาจะสามารถสานต่องานต่างๆของชมรมให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป

น.ส.จิตติมา บ้านสร้าง อดีตรองประธานชมรมฯ กล่าวว่า การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ มาสานต่องานของชมรมฯที่ดำเนินการอยู่ อย่างเว็บไซต์ กรีนนิวส์ทีวี และกิจกรรมการอบรมพิราบเขียว เพื่อให้คนรุ่นใหม่มาช่วยกันทำงาน สร้างผลงานด้านข่าวสายสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และให้งานชมรมเป็นเวทีให้นักข่าวได้มาแชร์ความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานข่าวให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปด้วย

ทั้งนี้ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2537 ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และในปี2540 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีนายวสันต์ เตชะวงศ์ธรรม บรรณาธิการข่าวสิ่งแวดล้อม บางกอกโพสต์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก จากนั้นในปี 2546 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการนิตยสารสารคดี ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมฯ คนต่อมาและได้ครบวาระในปี2555 ในวาระครบ 18ปีของการก่อตั้งชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต