เกษตรฯ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 14:30 น.
กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบปีที่ 57

นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบปีที่ 57 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า โครงการพระราชดำริฝนหลวง ได้ช่วย แก้ปัญหาของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำอย่างพอเพียงในการทำเกษตรและอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ การปฏิบัติการบินเพื่อทำฝนหลวงในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้ง โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ในปี 2553 จำนวน 237 ล้านไร่  ปี 2554 จำนวน 208 ล้านไร่ และในปีนี้ 2555 ซึ่งมีสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝนหลวง 214 ล้านไร่

สำหรับในปีนี้ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยในการปฏิบัติการฝนหลวงถึง 5 จุดพร้อมกันมากที่สุดเท่าที่เคยทำมา และเพิ่งหยุดปฏิบัติการบินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้คิดค้นวิธีการนำร่องด้วยพลุ ในการทำฝนหลวง หลังทดลองได้ผลดีและจะลง มือปฏิบัติจริงในปีหน้า

นายยุคล ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันพบว่า ขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมในการทำฝนหลวงตลอดทั้งปี  ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติการได้เนื่องจากความชื้นไม่เหมาะสมต่อการทำฝนหลวง แต่หากมีความชื้นเหมาะสมก็จะให้ขึ้นบินทำฝนหลวงทันที และในวันที่ 15 พ.ย.จะมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศรวมถึงการแนะนำการปลูกพืชฤดูแล้งที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

นายวราวุธ ขันติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรได้หยุดปฏิบัติการสร้างฝนหลวงเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรในหลายพื้นที่ ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่ งหากมีฝนตกจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเป็นจำนวนมาก สำนักฝนหลวงฯจึงทำการหยุดปฏิบัติการ และนำเครื่องบินเข้าตรวจสภาพและเตรียมสารฝนหลวง โดยจะขึ้นปฏิบัติการอีกครั้งในช่วงเดือนก.พ.ปี2556