เตรียมจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง

วันที่ 07 พ.ย. 2555 เวลา 15:59 น.
กระทรวงเกษตรฯ จัดงานพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง ว่า เนื่องจากวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีถือเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพระราชทานเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อปวงชนชาวไทย นับเป็นปีที่ 57 ของโครงการพระราชดำริฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ฝนหลวง หัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารและข้าร าชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน2555 นี้ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหินอีกด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาภัยแล้งว่าได้สั่งการให้สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงแล้ว ซึ่งได้รับรายงานจากสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้ว 11 หน่วย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่งคือที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้สภาพอากาศมีความชื้นไม่เพียงพอ เนื่องจากความกดอากาศสูงจากภาคเหนือเริ่มแผ่ลงมาในภาคอีสานและภาคกลาง อาจจะมีพายุดีเพรสชั่นเข้ามา ซึ่งอาจจะช่วยได้ในบางพื้นที่เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อหารือที่จะนำน้ำใต้ดินมาใช้ โดยทางกรมน้ำบาดาล ดำเนินการขุดเจาะน้ำมาดาลมาใช้เพื่อการการเกษตรในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้คงจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยดูปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีน้ำที่พร้อมใช้ประมาณ 40 % จากปริมาณน้ำในเขื่อนโดยรวมที่มีอยู่ประมาณ 70 % ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯได้ประสานงานการบริหารจัดการน้ำ จากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯได้มีการเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการปลูกพืชฤดูแล้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

นายยุคล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปีนี้ ได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่จังหวัดภัยแล้งแล้ว 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำพู และมุกดาหาร มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,110,556 ไร่ ประชาชนได้รับความผลกระทบ 121,448 ราย แบ่งเป็นนาข้าว 46,972 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยา เงินชดเชย ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่มีอยู่ และในเบื้องต้นทางจังหวัดสามารถที่จะให้การช่วยเหลือตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหาได้อยู่แล้ว

 

บทความแนะนำ