ห่วงผู้หญิงทำงานหนักมีเวลาให้ครอบครัวน้อย

วันที่ 05 พ.ย. 2555 เวลา 20:53 น.
ห่วงผู้หญิงทำงานหนักมีเวลาให้ครอบครัวน้อย
สธ.เผยสำรวจพบผู้หญิงทำงาน-เรียนกว่า 9 ชม.ต่อวันหวั่นมีเวลาให้ครอบครัวน้อยโดยเฉพาะผู้มีบุตร ขณะที่หญิงส่วนใหญ่ทุกข์เรื่องเงินมากสุด

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า จากผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตร่วมกับศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 22-29 ต.ค.55 ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขต กทม.และปริมณฑล จำนวน 1,203 ตัวอย่าง พบว่าในแต่ละวัน ผู้หญิงใช้เวลาทำงาน/เรียนมากที่สุด เฉลี่ยนาน 9 ชั่วโมง 15 นาที มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ขณะที่การใช้เวลากับครอบครัว เช่น พบปะ พูดคุยกับคนในครอบครัว รับประทานอาหาร ดูทีวี เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 50 นาทีเท่านั้น

"ข้อมูลเช่นนี้ น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะหญิงที่มีลูก มีครอบครัว เด็กอาจขาดที่พึ่งและมีผลต่อพัฒนาการในอนาคตได้ และผลสำรวจยังพบอีกว่าผู้หญิงเกือบ 1 ใน 4 ต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง โดยร้อยละ 19 ต้องรับผิดชอบครอบครัวตามลำพัง และอีกร้อยละ 10 ระบุว่ามีบุตรหลาน คนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และร้อยละ 2 เคยถูกละเมิดทางเพศด้วย"นพ.ชลน่านกล่าว

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การสำรวจดังกล่าวได้ดำเนินการ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบว่า โดยเฉลี่ยผู้หญิงมีคะแนนความสุขเฉลี่ย 7.46 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน โดยผู้หญิง 2 ใน 3 ยืนยันว่าครอบครัวคือสิ่งที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มได้มากที่สุด ร้อยละ 66 รองลงมาคือการงานการเรียน ร้อยละ 11

ขณะที่สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงร้องไห้ เป็นทุกข์มากที่สุดคือ เรื่องการเงินรายรับรายจ่าย พบร้อยละ 28 รองลงมาคือ ครอบครัว/พ่อแม่/พี่น้อง ร้อยละ 24 เรื่องความรัก /แฟน /คู่รัก ร้อยละ 18 เมื่อถามถึงบุคคลที่จะนึกถึงคนแรกไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ กลุ่มตัวอย่างตอบว่าคือพ่อและแม่ ร้อยละ 38 รองลงมาคือลูกและสามีร้อยละ 21

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่สำรวจครั้งนี้ ร้อยละ 78 อายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ใน 4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีร้อยละ 3 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 41 ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่มีงานทำ ว่างงานร้อยละ 2 โดยร้อยละ 64 มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 11 มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท โดยมีสภาพโสด ร้อยละ 31 สมรส/แต่งงานแล้วร้อยละ 59 เป็นหม้าย /หย่าร้าง/แยกกันอยู่ร้อยละ 10 ร้อยละ 37 ยังไม่มีบุตร ร้อยละ 46 มีบุตร 1-2 คน และร้อยละ 17 มีบุตรมากกว่า 2 คน โดยร้อยละ 11 มีที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด