ศิลปินแห่งชาติหนุนกม.กองทุนพัฒนาสื่อ

วันที่ 04 พ.ย. 2555 เวลา 15:28 น.
“ศิลปินแห่งชาติ”หนุน ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯฉบับภาคประชาชน เชื่อช่วยต่อลมหายใจ-ยกระดับสื่อพื้นบ้าน

นายชินกร  ไกรลาศ  ศิลปินแห่งชาติ  กล่าวว่า ขอสนับสนุนร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับภาคประชาชน เพื่อให้มีผลบังคับใช้เนื่องจาก ขณะนี้สื่อพื้นบ้านค่อนข้างมีความเฉื่อยชา แม้จะทำมานานแต่ก็ไม่มีการปลุกกระแสให้เกิดการรับรู้ หากมีช่องทางที่จะทำให้สื่อมีคุณภาพก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนางานด้านนี้ได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นต้องหาข้อยุติให้ได้สำหรับร่างพ.ร.บ.ฉบับรัฐบาลและฉบับภาคประชาชน

ทั้งนี้หากพ.ร.บ.ฉบับภาคประชาชนได้มีบทบาทถูกนำไปใช้จะทำให้สื่อพื้นบ้านเกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาต่อยอดงานอื่นๆได้  ยกตัวอย่างเช่น เรื่องลิขสิทธิ์ ศิลปินที่ร้องเพลงดีเป็นคนมีคุณภาพในการใช้เสียงแต่ไม่มีช่องทางที่จะนำเพลงนี้ออกมาใช้ร้องได้  สุดท้ายต้องตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีคุณภาพด้านการร้องเพลง  ทำให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม

อย่างไรก็ตามไม่อยากให้สื่อต่างๆที่มีคุณภาพต้องอยู่ตามบุญตามกรรม โดยที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผูกแขนผูกขาเอาไว้ สุดท้ายผลงานก็หดหาย จำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆ 

“หากใช้พ.ร.บ.ฉบับภาคประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยคงสาระสำคัญของเนื้อหาจากฉบับภาคประชาชนไว้ เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาสื่อพื้นบ้านได้เป็นอย่างมาก  เช่น มีงบประมาณด้านโฆษณาให้กับสื่อพื้นบ้าน ซึ่งตนไม่รู้ว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในเรื่องสื่อพื้นบ้านที่กว้างขวางมากน้อยแค่ไหน หากประชาชนได้เข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงก็จะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เพราะมุมมองจะกว้างขึ้น ดังนั้น รัฐบาลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ต้องรับฟังเสียงประชาชน หากทำไปโดยไม่ฟังเสียงทักท้วง ประเทศจะเดินหน้าไม่ได้”นายชินกรกล่าว

ด้านอาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม   ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับภาคประชาชนหากมีผลบังคับใช้จะช่วยให้สื่อพื้นบ้านหรือสื่ออื่นๆที่ทำงานเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างแท้จริงมีเวทีในการนำเสนอผลงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่คิดถึงเรื่องของค่าตอบแทนนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับศิลปินพื้นบ้านซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ