แนะฉีดวัคซีนปากมดลูกให้เด็กชาย

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 11:56 น.
แนะฉีดวัคซีนปากมดลูกให้เด็กชาย
แพทย์รางวัลโนเบล สนับสนุนวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้เพศชายด้วยเพื่อสกัดพาหะของโรค

นพ.ฮาโรลด์ ซูร์ เฮาเซ่น แพทย์ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2548 และรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี 2551 เปิดเผยว่า จำเป็นต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ให้เพศชายอายุ 9-14 ปี เช่นเดียวกับเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมีโอกาสเป็นพาหะของโรคด้วย

นพ.ฮาโรลด์ กล่าวว่า แม้เพศชายจะไม่มีมดลูกและไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก แต่ในเพศชายมีโอกาสได้รับเชื้อเอชพีวีซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ ดังนั้นเพศชายบางรายจึงเป็นพาหะของโรค ที่สำคัญคือเพศชายจะไม่แสดงอาการแม้ว่าจะได้รับเชื้อ จึงควรได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีด้วยเช่นกัน

“เพศชายมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์มากกว่าเพศหญิง จึงควรได้รับวัคซีนตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกัน” นพ.ฮาโรลด์ กล่าว

นพ.ฮาโรลด์ บรรยายพิเศษเรื่องความก้าวหน้าในการศึกษาพันธุกรรมต้นกำเนิดมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลตอนหนึ่งว่า อัตราการเกิดโรคมะเร็งทั่วโลกสูงขึ้น ขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดลง การรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิด

“เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และควรต่อรองราคาให้คุ้มค่า” นพ.ฮาโรลด์ กล่าว

ทั้งนี้ นพ.ฮาโรลด์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งศูนย์วิจัยมะเร็ง มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ค้นพบสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อไวรัสเอชพีวี นำไปสู่การผลิตวัคซีนป้องกันได้ที่ผล ทำให้อัตราผู้เกิดโรคลดลงถึง 70%