เทงบกองทุนสตรีฯรอบสอง6พันล.

วันที่ 29 ต.ค. 2555 เวลา 13:50 น.
เทงบกองทุนสตรีฯรอบสอง6พันล.
รัฐบาลเทงบกองทุนสตรีฯ รอบสอง 6 พันล้าน นายกฯ กำชับ 7 วันประชุมกรรมเร่งหว่านงบให้สตรีขอสินเชื่อภายใน พ.ย.นี้ 

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขาธิการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ที่มีนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนครั้งที่ 2 วงเงิน 6,160 ล้านบาท ตามขนาดจังหวัดเล็ก 70 ล้านบาท จังหวัดขนาดกลาง 100 ล้านบาท และจังหวัดใหญ่ 130 ล้านบาท ใน 77 จังหวัด สำหรับงบประมาณสนับสนุนในครั้งแรกที่อนุมัติลงไปแล้ว 1,540 ล้าบาท จังหวัดละ 20 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 7,700 ล้านบาท 

ทั้งนี้ภายใน 7 วันให้มีการประชุมคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการระดับตำบลและจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้ง 375 คน เฉลี่ยจังหวัดละ 5 คน ร่วมกับกรรมการกองทุนฯ เพื่อเลือกประธาน และนำเสนอแผนงานขออนุมัติจัดสรรโครงการต่างๆ ดังนั้นภายในเดือน พ.ย.นี้ กลุ่มสตรีที่รวมตัวไม่เกิน 5 คน ต้องสามารถขอสินเชื่อได้  

ทั้งนี้ได้ประกาศเชิญชวนให้ส่งภาพประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 1 แสนบาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ2 หมื่นบาท และภายในเดือน พ.ย.นี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุมัติงบประมาณอย่างถูกต้องโปร่งใส 

 

บทความแนะนำ