สเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากน้ำคร่ำ ‘ศิริราช’แยกได้ครั้งแรกในโลก

วันที่ 19 ต.ค. 2555 เวลา 11:41 น.
ครั้งแรกของโลก “ศิริราช” แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากน้ำคร่ำมนุษย์ได้ ปลูกถ่ายปลอดภัย ไม่เสี่ยงเนื้องอก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากน้ำคร่ำ เพื่อใช้รักษาโรคในอนาคต นำไปพัฒนาเป็นเซลล์อวัยวะมนุษย์ได้ โดยวิธีการแยกสเต็มเซลล์มีราคาถูก เฉลี่ยมีต้นทุนเพียง 50 บาท แต่มีคุณภาพทัดเทียมกับการคัดแยกสเต็มเซลล์ในวิธีการต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายกว่า 1 แสนบาท

นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ความสำเร็จของศิริราชถือเป็นครั้งแรกของโลก เนื่องจากที่ผ่านมาหลายประเทศมีความพยายามแยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำของสัตว์ แต่ไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ เมื่อนำไปใช้จึงก่อให้เกิดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายขึ้น เช่น เกิดเนื้องอก โดยความรู้ที่ได้ในทางทฤษฎีสามารถนำไปใช้รักษาได้ทุกโรค เพราะสเต็มเซลล์นี้เป็นของมนุษย์

นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา กล่าวว่า สเต็มเซลล์ที่ได้จากน้ำคร่ำถือว่ามีความบริสุทธิ์ เหมาะแก่การศึกษาเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย โดยศิริราชมีแนวคิดใช้เพื่อการรักษาหลายๆ โรค

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มต้นคิดค้นเพื่อการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยทดการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในกระต่ายที่เป็นโรคดังกล่าวเพื่อดูประสิทธิภาพ ซึ่งหากได้ผลดีจะทำการทดลองในคนต่อไป คาดว่าภายใน 1 ปี จะเห็นผลการทดลองในสัตว์ แต่ไม่สามารถคาดเดาผลการทดลองได้

นพ.สุภักดี กล่าวอีกว่า ศิริราชมีแนวคิดจัดตั้งธนาคารสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อต่างๆ ที่ได้มาจากครรภ์ เช่น น้ำคร่ำ รก และสายสะดือ เนื่องจากเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นแหล่งที่มีสเต็มเซลล์ที่มีศักยภาพสูง การมีธนาคารเก็บไว้จะทำให้ประเทศไทยมีแหล่งสำรองสเต็มเซลล์ไว้ใช้สำหรับการวิจัย และรักษาให้กับผู้ป่วยได้ในอนาคต

น.ส.ทัศนีย์ เพิ่มไทย หัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ผู้คิดค้นผลงานวิธีการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิจากน้ำคร่ำ กล่าวว่า การคัดแยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำในครรภ์มารดา เริ่มต้นจากนำน้ำคร่ำที่ได้รับการอนุญาตให้มีการตรวจเจาะ ในครรภ์มารดาที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยเลือกอายุครรภ์ 4 เดือน แล้วนำมาคัดสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพียงหนึ่งเซลล์ เพื่อนำมาเป็นเซลล์เริ่มต้น ในการเพาะเลี้ยงให้มีการขยายเซลล์ ซึ่งพบว่าภายใน 2 สัปดาห์ สามารถขยายเซลล์ได้มากถึงแสนล้านเซลล์

บทความแนะนำ