สปส.เทงบ1.2พันล.ยกเครื่องระบบไอที

วันที่ 16 ต.ค. 2555 เวลา 18:58 น.
บอร์ด สปส. อนุมัติจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ยกชุดงบประมาณ 1,200 ล้านบาท ทดแทนระบบเดิมที่หมดสัญญาเช่า

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดสปส. วันที่ 16 ต.ค.  มีมติอนุมัติจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อทดแทนระบบเดิมซึ่งกำลังจะหมดสัญญาเช่าในวันที่ 31 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ โดยขั้นตอนต่อไปจะเริ่มจัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

"ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดิมเป็นแบบสัญญาเช่า 5 ปี งบประมาณ 2,300 ล้านบาทและกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นจึงต้องจัดหาระบบทดแทนซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ สปส. จะเป็นเจ้าของเอง ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม แต่แอพพลิเคชั่นบางอย่างสามารถใช้ของเดิมต่อไปได้"นพ.สมเกียรติ กล่าว

นพ.สมเกียรติ กล่าวว่า ที่ประชุมไม่มีฝ่ายไหนทักท้วงการจัดซื้อครั้งนี้แต่อย่างใด มีเพียงการซักถามรายละเอียดในด้านต่างๆเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากที่ประชุมกล่าวว่า มีกรรมการบางคนทักท้วงการอนุมัติจัดซื้อดังกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องซื้อในราคาแพงขนาดนั้น เพราะโครงการนี้จะประกอบด้วยระบบย่อย 16 ระบบ ซึ่งบางระบบมีความซ้ำซ้อนกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอื่นในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเป็นสิ่งที่สามารถใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดซื้อฮาร์ดแวร์เสร็จยังต้องจัดจ้างเขียนระบบซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอีกด้วย