โพลนิด้าเผยคนหนุนรัฐอนุมัติขายหวยออนไลน์

วันที่ 13 ต.ค. 2555 เวลา 09:51 น.
โพลนิด้าเผยคนหนุนรัฐอนุมัติขายหวยออนไลน์
โพลนิด้าเผยคน 62.95% สนับสนุนรัฐอนุมัติขายหวยออนไลน์ ขณะที่กว่าครึ่งพร้อมหันมาซื้อแทนหวยใต้ดิน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “หวยออนไลน์ การเสี่ยงโชคในยุคไซเบอร์” ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. จากประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 1,255  หน่วยตัวอย่าง  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.00 ระบุว่าเคยซื้อหรือเล่นหวยใต้ดิน   ในขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 42.40 ระบุว่าไม่เคยซื้อหรือเล่นหวยใต้ดิน

สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของรัฐบาลที่อนุมัติให้ขายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ด้วยเครื่องขายสลากอัตโนมัติ หรือหวยออนไลน์นั้น จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 62.95  เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว แต่ประชาชน อีกร้อยละ 35.46 ไม่เห็นด้วยกับโครงการขายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ด้วยเครื่องขายสลากอัตโนมัติของรัฐบาล

เมื่อถามว่าหากมีหวยออนไลน์แล้วท่านจะเลือกซื้อหวยออนไลน์หรือหวยใต้ดิน พบว่า ประชาชน ร้อยละ  53.14 จะซื้อหวยออนไลน์  รองลงมา ร้อยละ 16.27 เลือกซื้อหวยใต้ดิน  ร้อยละ 1.02 เลือกซื้อล็อตเตอรี่  ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 29.56 ไม่ซื้อหวยเลย