ภาคีต้านคอร์รัปชั่นส่งจม.ถามจุดยืนช่อง3

วันที่ 09 ต.ค. 2555 เวลา 17:45 น.
ภาคีต้านคอร์รัปชั่นส่งจม.ถามจุดยืนช่อง3
เครือข่ายภาคีต้านคอร์รัปชั่นร่อนจดหมายถึง "บีอีซี เวิลด์" ถามจุดยืนกรณีบริษัทไร่ส้มถูกป.ป.ช.ชี้มูลผิด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ส่งจดหมายในนามศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นถึงประธานคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอทราบจุดยืนและบรรทัดฐาน กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดของผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุดทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

ทั้งนี้จดหมายดังกล่าวมีเนื้อความว่า ตามที่สังคมได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในกรณีของบริษัท ไร่ส้ม ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดว่า ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ อสมท. ทำการทุจริตเป็นเหตุให้ อสมท.ได้รับความเสียหาย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นมีความเห็นว่า บริษัทบางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและได้รับรางวัลช่อสะอาดประจำปี 2555 จากป.ป.ช.มีความจำเป็นที่ต้องแสดงความชัดเจนถึงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจต่อกรณีข้างต้น

สถาบันอิศราและภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ร่วมกันจัดเสวนาระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านจรรยาบรรณสื่อและจรรยาบรรณของะรกิจ เพื่อหาข้อสรุปในการสร้างบรรทัดฐานของสังคม หลังจากนั้น สภาวิชาชีพการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ออกแถลงการณืเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

อนึ่งทางภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ขอย้ำว่า จดหมายฉบับนี้มิได้เป็นการกล่าวหาหรือซ้ำเติมผู้ใด หากต้องการที่จะตอกย้ำว่า จุดยืนของภาคีฯคือการผลักดันทุกภาคส่วนของสังคมให้มีบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ภาคีฯต้องการที่จะทำให้ค่านิยมที่ "ยอมรับการโกงกินตราบใดที่ได้ผลประโยชน์" หมดไปจากสังคมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจระดับชาติจะได้เข้ามาเป้นส่วนสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรธุรกิจไทย