จัดสัมปทานรังนกใหม่เหลือไม่เกิน 5 ปี

วันที่ 04 ต.ค. 2555 เวลา 15:58 น.
พร้อมแบ่งราคากลางเป็น4เกรด ได้ข้อสรุปออกราคากลางรังนกใหม่ เกรด1สูงสุด7หมื่นบาทต่อกก.

เมื่อเวลา 10.00 น.ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุม “คณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น” เป็นครั้งที่ 2/2555  โดยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตัวแทนผู้รับสัมปทานรังนกอีแอ่นจาก 9 จังหวัด ประกอบด้วยจ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พังงา จ.สตูล จ.ชุมพร และจ.ตราด  โดยมีนายวิชช์ จีระแพทย์ อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม

โดยนายวิชช์ เปิดเผยว่าการซื้อขายรังนกที่ผ่านมายังไม่เคยมีการกำหนดราคากลางในการซื้อขายผู้รับสัมปทานจาก 9 จังหวัดทำให้ต้องไปประเมินกำหนดราคากันเอง และมีปัญหาในการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบจากหน่วยงาน รวมไปถึงการกำหนดราคาตลอดมา  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปหลักการปฎิบัติในการดำเนินการให้สัมปทานรังนกอีแอ่นที่ภาครัฐมอบสัมปทานให้กับทางเอกชนที่มีสัญญาในการไปดำเนินการไม่เกิน 5 ปี  ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นธรรมมีมาตรฐานเป็นอันเดียวกัน จึงได้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนแนวทางจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ นายวิชช์กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการได้มีข้อสรุปราคากลางนำไปใช้ในช่วง 5 ปี ที่เป็นราคาขั้นต่ำเพื่อใช้ในการประมูลซื้อขายรังนกอีแอ่นที่มีอยู่  4   เกรด โดยราคาเกรด 1 ของรังนกอีแอ่นมีราคา 7.1 หมื่นบาทต่อกิโลกรัม เกรด 2 ราคา 6.2หมื่นบาทต่อกิโลกรัม เกรด 3 ราคา 5.37 บาทต่อกิโลกรัม  และเกรด 4 ราคา 2.75 หมื่นบาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่จะขออนุญาตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีการจ้างทีมทำวิจัยตลาดรังนกว่าในประเทศไทยควรจะมีการตั้งราคากลางหรือมีการซื้อขายกันเอาไว้เท่าใด โดยมีการกำหนดระยะเวลาการวิจัยไว้ 6 เดือนเพื่อจะได้มีข้อมูลเอาไว้ในการจัดการเกี่ยวกับรังนกอีแอ่นตั้งแต่การจัดสัมปทาน การซื้อขายเอาไว้ใช้ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลย

บทความแนะนำ