ในหลวงพระราชทานดอกไม้พระสังฆราช

วันที่ 03 ต.ค. 2555 เวลา 11:43 น.
ในหลวงพระราชทานดอกไม้พระสังฆราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้วันคล้ายวันพระสูติพระสังฆราช 99 พระชันษา  ขณะที่ ประชาชน ลงนามถวายพระพรวัดบวรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญดอกไม้พระราชทานถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา 99 ปี ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

ส่วนบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหาร บรรดาลูกศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างพากันมาออกร้านอาหารประเภทต่างๆ กว่า 100 ร้าน  เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชันษา 99 ปี ขณะที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาถึง เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร โดยผู้ที่ลงนามถวายพระพรจะได้รับของที่ระลึกเป็น "พระนิรันตราย" และโปสต์การ์ดพระรูปสมเด็จพระสังฆราช