"ปู"ตักบาตรวันคล้ายวันประสูติพระสังฆราช

วันที่ 02 ต.ค. 2555 เวลา 10:06 น.
"ปู"ตักบาตรวันคล้ายวันประสูติพระสังฆราช
"ยิ่งลักษณ์" เป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป เป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี ที่วัดบวรฯ

ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนฝ่ายคฤหัสถ์ ได้ถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก และกล่าวถวายพระพร จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 150 รูป กับพุทธศาสนิกชน โดยมีนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และตัวแทนจากหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นเป็นประธานอำนวนการงานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อนที่จะร่วมชมนิทรรศการฯ พร้อมกับเยี่ยมชมตำหนักคอยท่าปราโมช ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ และวางพวงมาลัยถวายราชสักการะแด่พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วางพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นฉัตร 5 ชั้น วางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมลงนามถวายพระพรที่พระตำหนักเพชร

โดย ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีได้รับมอบสิ่งสักการะและหนังสือที่ระลึก จากสมเด็จพระวันรัต

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร นายกรัฐมนตรีได้เดินชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักเพ็ชร โดยยังมีคณะบุคคลต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคมนี้