กิน เที่ยว ช้อป ฟรี!! ตลอดเดือนตุลาคม

วันที่ 01 ต.ค. 2555 เวลา 11:49 น.

เงื่อนไขการรับของรางวัล

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

1. ของรางวัลที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทีมงานจะจัดส่งให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป2. ของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ โทร 02-2403700 ต่อ 1920 ติดต่อแผนกโพสต์ดิจิตอล

Siam@Siam
Siam@Siam

3. ผู้รับรางวัล จะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อง่ายต่อการติดต่อในการ รับของรางวัล หรือการจัดส่งของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือการจัดส่งรางวัลให้แก่ท่าน4. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า6. ผู้ร่วมสนุก ต้องกด Like Fan Page Posttoday ก่อนถึงจะร่วมตอบคำถามได้

สามารถร่วมสนุกได้ที่ http://www.facebook.com/Posttoday