กรมชลฯแจงเขื่อนคลองสียัดน้ำยังไม่ล้น

วันที่ 29 ก.ย. 2555 เวลา 17:22 น.
กรมชลประทาน  แจงเขื่อนคลองสียัด น้ำยังไม่ล้นอ่างฯ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีน้ำล้นอ่างฯทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ท้ายอ่างฯจำนวนมาก นั้น

กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ จำนวน 364 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น  87%  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ทั้งนี้ ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นบริเวณกว้าง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯประมาณวันละ 10 - 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ได้ทำการเก็บกักน้ำอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับงดการระบายน้ำออกจากอ่างฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำไหลลงไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง ซึ่งเกิดปัญหาอุทกภัยอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้ง ยังไม่เกิดปัญหาน้ำล้นอ่างฯจนทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด