logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สธ.สั่งมาตรการเข้มป้องกันไวรัสโคโรนา

26 กันยายน 2555

กระทรวงสาธารณสุขคลอด 6 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตรวจเข้มผู้เดินทางกลับจากซาอุฯ

กระทรวงสาธารณสุขคลอด 6 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตรวจเข้มผู้เดินทางกลับจากซาอุฯ

สธ.สั่งมาตรการเข้มป้องกันไวรัสโคโรนา

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิชาการสธ.มีมติให้เรียกชื่อไวรัสโคโรนาที่มีลักษณะคล้ายโรคซาร์สว่า “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อป้องกันความสับสน

นพ.คำนวณ กล่าวว่า สธ.ได้เตรียมมาตรการรับมือเชื้อดังกล่าว 6 แนวทาง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เคยใช้เมื่อเกิดการระบาดของโรคซาร์ส ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยจะใช้นิยามของผู้ป่วยตามนิยามขององค์การอนามัยโลก ซึ่งกำหนดให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และมีไข้จนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน

2.การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งยืนยันว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อชนิดนี้แน่นอน โดยองค์การอนามัยโลกจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องสารพันธุกรรม 3.การดูแลและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4.การดูแลเรื่องการเดินทางเข้าออกประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีประมาณ 1 หมื่นคนต่อเดือน ในจำนวนนี้เป็นชาวซาอุฯ ประมาณ 6,000 คน 5.การสื่อสารความเสี่ยง

6.การกำหนดยุทธศาสตร์ 4 ระดับคือ 1.ไม่มีผู้ป่วยภายในประเทศแต่จะต้องตั้งรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 2.การรับมือในกรณีที่มีผู้ป่วยภายในประเทศ 3.กรณีอาจะเกิดการระบาดในวงกว้างแต่ไม่รุนแรง 4.กรณีสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและมีการระบาดรุนแรง ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่ 1 คือยังไม่มีผู้ป่วยในประเทศ แต่ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

“จะยังไม่มีการตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่สนามบิน แต่จะเน้นที่การให้ความรู้เรื่องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร”นพ.คำนวณกล่าว

สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในระยะเวลาอันใกล้นี้ คาดว่าจะมีผู้เดินทางประมาณ 1.5 หมื่นคน ซึ่งตามปกตสธ.จะส่งคณะแพทย์พยาบาลเดินทางไปด้วย แต่ครั้งนี้จะเพิ่มการประสานกับประเทศซาอุฯ เพื่อขอแนวทางการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในประเทศมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่เดินทาง และจะต้องติดตามอาการต่อเนื่องไปอีก 10 วัน หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว