โพลเผยคนแนะรัฐเร่งแก้บริการการแพทย์

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 13:29 น.
โพลเผยคนแนะรัฐเร่งแก้บริการการแพทย์
"นิด้าโพล" เผย คนเบื่อปัญหาบริการแพทย์หนืด-เหลื่อมล้ำ แนะเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจเรื่องรัฐบาลกับการดูแลสุขภาพประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 31.31% ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยปรับปรุงการให้บริการของสถานพยาบาลให้มีความเสมอภาคและมีความรวดเร็วมากที่สุด

รองลงมา 20.15% ต้องการให้มีการรณรงค์ และช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งในเมืองและนอกเมือง และ 18.20% ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลปรับปรุงเพิ่มอีกคือ การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล รวมถึงให้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษา 30 บาทได้กับทุกสถานพยาบาลทุกสังกัดในอัตราที่ไม่จำกัด

มีการรักษาฟรีครอบคลุมทุกโรค มีมาตรฐานในการตรวจโรคและการรักษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มสวัสดิการและสิทธิ์ในการรักษาในการรักษาให้ครอบคลุมทุกอาชีพ